Ardú 24% ar líon daoine le cumas sa Ghaeilge sa Tuaisceart ‘gan tacaíocht fhadtéarmach don teanga ón stát’

Dá mbeadh tacaíocht chuí fhadtéarmach ann don Ghaeilge ó thuaidh, bheadh ​​​​torthaí níos fearr arís bainte amach ag lucht labhartha na teanga sa daonáireamh a foilsíodh an tseachtain seo caite.

é gur léirigh torthaí an daonáirimh ó dheas in 2016 go raibh laghdú tagtha ar líon na ndaoine le gaeilge agus ar na cainteoirí laethúla, is sa treo eile atá na torthaí ó thuaidh ag dul. Ar na Torthaí is mó a thug ugach do lucht na teaga bhí:

n Méadú ar líon na ndaoine a deir go bhfuil cumas sa Ghaeilge acu ó 184,898 duine (10.65%) in 2011 go 228,617 duine (12.45%) in 2021. Is ionann sin agus méadú 43,719 duine (23.6 %) le dike mbliana anuas.

n Méadú ar líon na ndaoine a deir gurb í an Ghaeilge a bpríomhtheanga ó 4,164 (0.24%) in 2011 go 5,969 (0.32%) in 2021 – méadú 1,805 duine (43%).

Dar lei to Dr. Pádraig Ó Tiarnaigh, Bainisteoir Cumarsáide Chonradh na Gaeilge, gurb í an obair iontach atá ar bun sna scoileanna agus sna pobail is cúis leis an ardú seo ar líon na gcainteoirí Gaeilge. Ach dúirt sé go gcaithfidh an stát ó thuaidh níos mó tacaíochta a thabhairt don teanga anois.

“Tá an obair sin ag dul ar aghaidh i bhfolús ón obair plenála straitéisí ón stáit féin”, dúirt sé.

“Never Reachtaíocht against Don Ghaeilge fós agus níl aon straitéis teanga againn fós.

“Tá an pobal agus earáil an Ghaeloideachais ag obair go dlúth leis an teaga a chothú agus a chur chun cinn.

“Deir muid seo go minic le polaiteoirí agus leis to stát, dá mbeadh cur chuige Straitéisach againn, maoinii cuí agus at tacaíocht cheart dár scileanna, tá muid cinnte go dtiocfadh méadar ard ard ard ard- arhad trét trét dréracht Hurry.”

https://www.independent.ie/seachtain/ardu-24-ar-lion-daoine-le-cumas-sa-ghaeilge-sa-tuaisceart-gan-tacaiocht-fhadtearmach-don-teanga-on-stat-42023415.html Ardú 24% ar líon daoine le cumas sa Ghaeilge sa Tuaisceart ‘gan tacaíocht fhadtéarmach don teanga ón stát’

Fry Electronics Team

Fry Electronics.com is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@fry-electronics.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button