News

‘Ba cheart céimithe óga le Gaeilge a fhostú sna Gaeltachtaí’

blank

Ba cheart sciar den deontas a chuirtear ar fáil do thaighde ardoideachais a chur ar leataobh do thograí sna Gaeltachtaí le beatha nua a chur sna pobail sin, atá ráite ag Stiurthóir Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.

hug an tOllamh Breandán Mac Suibhne an meid sin le fios agus é ag tabhairt chun cuimhne in alt mar a tháinig deireadh le labhairt na Gaeilge i gceantar na gCruach i nDún na nGall sa chéad seo caite. “Cailleadh an Ghaeilge mar theanga phobail ar na fánaí ó dheas de na Cruacha Gorma sa chéad seo caite”, a judgment of Dr. Mac Suibne.

“Laghdaigh an daonra a bhí ag feastal ar scoil de leath sa scór blianta deireanacha den chéad agus ba é an comhthéacs oideachais an t-aon chomhthéacs ina raibh aos óg an cheantair ag labhairt Gaeilge ar bith.

“Is é an dúshlán mar sin ná beatha nua agus óg a chur sna pobail seo.”

Mhol sé an obair atá á déanamh ag Údarás na Gaeltachta agus forbairt an ghréasáin gteic. “Tá an tÚdarás tar éis gnólachtaí le suim san ardteicneolaíocht a mhealladh chun lonnú sa Ghaeltacht agus tá tacaíocht freisin á tabhairt do ghnónna sa réimse turasóireachta cultúrtha agus is comhlachtaí iad seo a fhostaíonn céimithe.

“An rud is mó a threiseoidh an dóchas go bhfuil todhchaí i ndán don Ghaeltacht ná deis a thabhairt do chéimithe óga le Gaeilge obair agus cur fúthu sa Ghaeltacht.

“Tá dhá ionad Gaeltachta ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ceann sa Cheathrú Rua agus ceann eile i nGaoth Dobhair, agus tá ionad i gCorca Dhuibhne ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh.

“Dá gcuirfí ar leataobh sciar beag den mhaoiniú ar son taighde a chuireann an tÚdarás um Ard-Oideachais ar fáil do thograí taighde chun go n-úsáidfí é sa Ghaeltacht, bheadh ​​​​tionchar chun leasa na Gaeltachta mar thoradh – agus ní bheadha aon I think.”

Dar leis go bhfuil práinn i gceist.

“Léiríonn meath na Gaeilge sna Cruacha Gorma chomh tapaidh agus is féidir le teanga sleamhnú ó bhéal an phobail”, a dúirt sé.

https://www.independent.ie/seachtain/ba-cheart-ceimithe-oga-le-gaeilge-a-fhostu-sna-gaeltachtai-41569200.html ‘Ba cheart céimithe óga le Gaeilge a fhostú sna Gaeltachtaí’

Fry Electronics Team

Fry Electronics.com is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@fry-electronics.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button