News

Fás tobann ar lion chainteoirí Ghaeilge na hAlban le 10 mbliana

blank

Dea-scéal chugainn an tseachtain seo ó Albain mar go bhfuil suirbhé tar éis a thabhairt le fios go bhfuil líon chainteoirí Ghaeilge na hAlban tar éis dúbláil le dike mbliana anuas.

céal é torthaí Shuirbhé Dearcthaí Sóisialta na hAlban a thabharfaidh dóchas do lucht feachtais na Gaeilge in Éirinn agus súil chun cinn acu ar an bhliain seo chugainn nuair a fhógrófar torthaí dhaonáireamh na bliana seo.

Beidh eagrais ar nós Chonradh na Gaeilge ag súil go mbeidh ardú éigin ar lion na ndaoine a deir go bhfuil labhairt na Gaeilge acu agus ar lion na gcainteoirí laethúla sa Ghaeltacht. Bhí titim bheag sa dhá chatagóir sin i bhfigiúirí dhaonáireamh 2016.

De réir shuirbhé na hAlban, is mar gheall ar na daoine óga atá an t-ardú le feiceáil, ó 15% in 2012 going to 30% in 2022.

Dar le Bòrd na Gàidhlig, príomh-eagras na hAlban chun an teaga a chur chun cinn, ist céim mhór chun cinn torthaí an tsuirbhé ar dhearcadh sóisialta. Ní hamháin gur léirigh an suirbhé ardú ar líon na gcainteoirí, ardú drámatúil gan amhras ar bith, ach léirigh sé ardú trí chéile ar dhúil mhuintir na hAlban ina dteanga dhúchais le cois.

Thug brei agus 55% den dream a thug freagra ar an suirbhé seo le fios gur mhaith leo a thuilleadh arduithe arís a fheiceáil ar líon na gcainteoirí agus tá arduithe freisin ar an dea-mhéin i leith Ghaeilge na hAlban anuas ar fheasacht an teangain.

Anuas air sin, bhí ardú mór ar an líon daoine a léirigh tacaíocht don tuairim gur cheart Gaeilge na hAlban a mhúineadh do pháistí scoile, suas ó 38% in 2012 will be 55% in 2022.

Dea-scéal is ea na torthaí seo, a thug, cathaoirleach an Bhoird, Màiri Nic Aonghais, le fios. “Tá an fás ar úsáid na Gaidhlig riachtanach chun an teanga a chaomhnú agus a fhás do na blianta atá le teacht agus leanfaimid ag obair gan stad, gan staonadh, chun tacú leis an fhás sin chun go leanfaidh sé ar aghaidh.

“Cuireann sé gliondar ar leith orainn go bhfuil fás ar líon na ndaoine a bhfuil eolas acu ar an teanga – is éacht é ar fiú é a lua go bhfuil dúbailt ar an líon sin laistigh de 10 mbliana.

“Is amhlaidh go bhfuil fás ar an tacaíocht do mhúineadh na Gaidhlig sna scoileanna agus cabhróidh sé sin le gaoth a chur i seol na teanga amuigh sa phobal.”

Dar le hAire Oideachais na hAlban, Shirley-Anne Somerville, is fianaise é torthaí an tsuirbhé go bhfuil dea-thionchar á imirt ag ceangaltas an rialtais chun an teanga a fhorbairt agus a chur chun cinn.

“Teastaíonn uainn a chinntiú go mbeidh an deis acusan ar mhaith leo an Ghaidhlig a fhoghlaim agus a úsáid agus leanfaimid leis an obair lenár bpáirtithe chun an sprioc sin a bhaint amach”, a dúirt sí.

Dar le hiar-Aire Ghaeilge na hAlban, Alasdair Morrison, tá líon na bpáistí ag freastal ar scoileanna Gaidhlig sna cathracha ag dul i meid. “Tá ceithre cinn i nGlaschú cheana féin agus an cúigiú ceann le lonnú i ngiorracht do staid an chumann sacair, Rangers, in Ibrox. Le linn na paindéime, chláraigh leathmhilliún duine le Gaidhlig a fhoghlaim ar Duolingo”, a dúirt sé.

https://www.independent.ie/seachtain/fas-tobann-ar-lion-chainteoiri-ghaeilge-na-halban-le-10-mbliana-41817649.html Fás tobann ar lion chainteoirí Ghaeilge na hAlban le 10 mbliana

Fry Electronics Team

Fry Electronics.com is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@fry-electronics.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button