Ligimis don chraic agus don spórt tosú arís… tá na coláistí samhraidh ar ais

Is iontach an samhradh atá roimh scoláirí Gaeilge na tire agus formhór na gcoláistí samhraidh ar oscailt arís tar éis a bheith dúnta nó ar line le dhá bhliain anuas.

na measc beidh Coláiste Lurgan, a bhfuil cáil mhór cruthaithe acu as na físeáin cheoil a dhéanann siad. Beidh an coláiste ag cur fáilte roimh scoláirí na bliana 2022 agus foirgnimh shealadacha á dtógáil acu le freastal orthu.

Dúirt Micheál Ó Foighil, atá mar bhainisteoir ar an gcoláiste ó 1996, go bhfuil muintir na háite ag súil go mór leis na scoláirí.

“Tá na scoláirí ag clárú arís agus tá formhór na n-áiteanna don samhradh anois líonta”, a dúirt sé an tseachtain seo.

Roimh an bpaindéim, bhíodh dhá mhíle scoláire ag feastal ar na cúrsaí a bhíodh ar siúl acu – ach anuraidh ní raibh cúrsa ar bith ann ó thaobh coláistí samhraidh de agus an bhliain roimhe sin, bhí ranganna ar líne amháin. Anuraidh, fógraíodh ciste cúitimh €1.7 million do choláistí samhraidh na Gaeltachta.

“Bhí na ranganna ar líne go deas agus thaitin siad leis na gasúir”, a dúirt Micheál. “Bhí sé maith go leor an chéad bhliain ach bhí chuile dhuine chomh bréan de bheith ag féachaint ar ríomhairí.

“Shíl muid an samhradh seo caite go mbeadh cúrsaí ann ón Nollaig sin – ach, dar ndóigh, bhíomar trína chéile, níor thuigeamar cad a bhí i ndán dúinn. Ní dhearna muid tada an samhradh seo caite.”

I mbliana beidh eispéireas an ghnáthcholáiste go hiomlán ar ais, go bhfios dóibh. Agus sin go díreach an scéal ba mhaith le scoláirí na tire a chloisteáil.

“Chuireamar ceist ar an Roinn Oideachais agus an tAire cúpla seachtain ó shin agus muid ar iarraidh fáil amach an mbeadh aon srianta ann nó rialacha breise. Bhí siad ag rá go bhfeictear dóibh to mbeadh ach go bhféadfadh sé sin athrú ach beidh gach rud ar ais mar a bhí”, a dúirt Micheál.

“Bhíomar ag cur ceist an mbeadh aon athrú ar líon na seomraí ranga agus na seomraí eile, an líon daoine sa halla, an mbeadh ar gach duine an jab a fháil.

“Ah durt siad nach mbeadh aon srian ná rialacha ann agus bhí ríméad orainn – agus tá súil agam go bhfanfaidh sé mar sin.”

Tá plananna d’ionad úr oideachais agus pobail i gConamara foilsithe ag Údarás na Gaeltachta, atá le tógáil ar shuíomh Choláiste Lurgan. Mar sin, tá pleananna ag foireann Choláiste Lurgan foirgneamh nua a thógáil – pleananna atá “uaillmhianach” ach “tá roinnt plé fós le déanamh”, a dúirt Micheál.

Ach i láthair na huaire, tá foirgneamh nua á thógáil acu le freastal ar scoláirí go dtí go mbeidh an foirgneamh eile ann, cé nach bhfuil na háiseanna mar an gcéanna agus a bhíodh sa seanfhoirgneamh. Tá sé fós ar intinn ag foireann Choláiste Lurgan go mbeidh an scéal réitithe don samhradh agus iad ag cur fáilte roimh scoláirí ó gach cearn den tír.

“Maidir leis na daoine óga sa lá atá inniu ann, tá siad i bhfad níos giorra dá chéile, níl na bearnaí chomh mór is a bhíodh nuair a bhíodh mise óg agus iad ar fad anois ceangailte ar na meáin shóisialta agus tag – caint lententa agus ag am uilig”, a dúirt Micheál.

Ní chuirfidh fiú drochaimsir isteach ar an gcraic i mbliana. “Ist cuma linn faoin aimir, is féidir cóta a chaitheamh agus bíonn an aimir maith uaireanta agus ní bhíonn uaireanta eile”, a dúirt sé.

Tá sceitimíní ar an bhfoireann agus iad ag ullmhú don samhradh tar éis briseadh mór fada.

“Tá chuile dhuine ar bis agus tá an-chuid cainte ann go háitiúil – beidh borradh mór sa cheantar seo agus scoláirí ag teacht agus níor tharla sin le dhá bhliain anuas. Tá sé thar a bheith dearfach”, a dúirt Micheál.

https://www.independent.ie/seachtain/ligimis-don-chraic-agus-don-sport-tosu-aris-ta-na-colaisti-samhraidh-ar-ais-41477503.html Ligimis don chraic agus don spórt tosú arís… tá na coláistí samhraidh ar ais

Fry Electronics Team

Fry Electronics.com is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@fry-electronics.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button