Mic léinn á spreagadh le bheith ag gníomhú ar son na teanga

Agus torthaí na hArdteistiméireachta le fógairt Dé hAoine, tá scéim nua beartaithe ag Conradh na Gaeilge chun deis a thabhairt do scoláirí tríú leibhéal le bheith ina ngníomhaithe teanga le linn a saoil ollscoile.

s rud é go bhfuil go leor bainte amach ag glúin na mac agus na n-iníonacha léinn le blianta beaga anuas – dul chun cinn An Dream Dearg go mór san áireamh – tá dóchas ag an gConradh glúine nua gníomhaithe a spreagadh agus a chur faoi oiliúint .

An tseachtain seo caite, bhain Conradh na Gaeilge ó thuaidh bua mór amach san Ard-Chúirt nuair a d’éirigh le cas dlí a ghlac siad in éadan an rialtais faoin teip Straitéis Forbartha don Ghaeilge a chur i bhfeidhm.

Gniomhai Gaeilge is ainm don scéim nua atá curtha ar bun ag Conradh na Gaeilge i gcomhar le hAontas na Mac Léinn in Éirinn agus leis an Údarás um Ard-Oideachas, scéim ina mbeidh mic léinn in Éirinn ag úsáid na Gaeilge go rialta agus go bródúil.

Tá an scéim nua ag fáil tacaíocht ón Údarás um Ard-Oideachas trí mhaoiniú €150,000 per bhronnfar thar imeacht trí bliana.

D’fháiltigh and tAire Oideachais Triú Leibhéal, Simon Harris, agus Uachtarán Chonradh na Gaeilge, Paula Melvin, roimh and scéim nua a fógraíodh ag and deireadh seachtaine.

“Is céim an-dearfach í seo atá á stiúradh ag ár gceannairí oideachais agus mac léinn”, arsa an tAire Harris. “D’aimsigh me grá nua don teanga le déanaí agus táim ag tabhairt faoi thuras nua chun an Ghaeilge a fhoghlaim.

“Creidim go bhfuil dualgas orthu siúd atá i bpoist cheannaireachta a bheith ina gcaomhnóirí ar ár dteanga náisiúnta.”

Dar le Paula Melvin, tá an Conradh ag súil leis an deis an dea-scéal faoin scéim nua seo a scaipeadh i measc scoláirí na chéad bhliana nuair a thosóidh léachtaí agus cúrsaí tríú leibhéal go luath.

“Táimid ar bis chun an scéim nua mean-ireachta, oiliúna agus dámhachtainí Gníomhaí Gaeilge a fhorbairt i gcoláistí tríú leibhéal i gcomhar le hAontas na Mac Léinn.”

https://www.independent.ie/seachtain/mic-leinn-a-spreagadh-le-bheith-ag-gniomhu-ar-son-na-teanga-41949603.html Mic léinn á spreagadh le bheith ag gníomhú ar son na teanga

Fry Electronics Team

Fry Electronics.com is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@fry-electronics.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button