Plean le cur le réimse daltaí atá i dteideal díolúine a fháil ón nGaeilge

Tá sé beartaithe ag an Aire Oideachais Norma Foley cur go mór leis an réimse daltaí scoile ar féidir leo díolúine a fháil ó staidéar na Gaeilge ar an mbunscoil agus an mheánscoil.

gus tagann sé sin in ainneoin barúil saineolaí oideachais go raibh an iomarca ábalta staidéar ar phríomhtheanga oifigiúil na tire a sheachaint mar a bhí.

Ach anois tá an tAire Oideachais tar éis cur le réimse na ndíolúintí i gciorclán a eisíodh le déanaí le go mbeadh díolúine ar fáil do dhaltaí a bhfuil riachtanais ar leith eile acu. Ní gá go mbeadh na daltaí sin ag fáil drochthorthaí i scrúduithe léitheoireachta agus litrithe ach d’fhéadfadh go mbeadh deacrachtaí foghlama eile acu.

Thug an tOllamh Pádraig Ó Duibhir le fios to raibh aon deacracht aige le díolúine a thabhairt do dhaltaí a bhfuil deacrachtaí foghlama acu ach go raibh i bhfad an iomarca á fáil. Tá suas le 20 faoin gcéad de na daltaí atá i mbun na hArdteistiméireachta ag fáil díolúine ó staidéar na Gaeilge.

“Creidim go bhfuil 20 faoin gcéad an-ard agus dar liom níl na díolúintí á gceadú ar bhonn eisceachtúil go leor”, a dúirt an tOllamh Ó Duibhir.

De réir na bhfigiúirí is déanaí tá tuairim agus 10,000 dalta bunscoile ag fáil díolúine agus 41,000 dalta meánscoile ag seachaint staidéar na Gaeilge.

Dar leis an Ollamh Ó Duibhir, d’fhéadfadh ardmhinicíocht na ndíolúintí atá á mbronnadh – agus an réimse níos leithne arís anois – teacht idir an Rialtas agus an sprioc atá acu labhairt na Gaeilge a bheith ag 20 faoin gcéad d’earcaigh atá leagtha síos in Acht na dTeangacha Oifigiúla de réir mar a treisíodh é anuraidh.

Fuair ​​2,400 dalta bunscoile an díolúine Ghaeilge anuraidh, a bhformhór de bharr go raibh torthaí ísle acu i réimsí na léitheoireachta, na tuisceana agus sa litriú, agus fuair 7,500 dalta meánscoile an díolúine ar an mbonn bhlia céinanna.

Fuair ​​​​tuairim agus 4,000 as an iomlán de 13,000 díolúine ón nGaeilge sa mheánscoil de bharr go raibh siad tar éis a bheith thar lear dá luathbhlianta oideachais.

https://www.independent.ie/seachtain/plean-le-cur-le-reimse-daltai-ata-i-dteideal-dioluine-a-fhail-on-ngaeilge-41989182.html Plean le cur le réimse daltaí atá i dteideal díolúine a fháil ón nGaeilge

Fry Electronics Team

Fry Electronics.com is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@fry-electronics.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button