Sciuird an fhómhair: tá beocht, cuideachta agus seoda in Uíbh Ráthach

Tá casadh éagsúil ar mo sciuird an tseachtain seo – níl me ach fillte as Uíbh Ráthach i ndeisceart Chiarraí, áit a raibh féile úrnua Aon Scéal ar siúl, a d’eagraigh meitheal bhríomhar dhíograiseach faoi stiúir Edel Ní Bhraonáin. Sciuird ghasta a bhí ann ach b’fhiú go mór an turas as Gaoth Dobhair le bheith i láthair.

hí sé d’ádh orm féin agus Siún Ní Dhuinn an cuireadh a fháil uathu trial ar an cheantar álainn cósta seo, le heagrán beo dár bpodchraoladh Beo ar Eigean a thaifeadadh ann. Faraor bhí muid gan ár dtríú BAÉ, Sinéad Ní Uallacháin, don turas, ach is cinnte go bhfuair sí an fhaisnéis ar fad uainn faoin chraic ann!

Cuireadh ionad ar dóigh ar fáil dúinn maidin Shathairn, a Driftwood Surf Café, suite ar imeall Bhá ​​Fhíonáin, áit a raibh scaifte cruinnithe isteach.

Cuireann an Driftwood béilte breátha ar fáil – tá tábhairne ann agus tá sé deacair radharc níos fearr a fháil de Sceilg Mhichíl ná ón gharradh atá acu. Cha dtiocfadh linn aoi níos fearr a bheith linn ar an eagrán sin ná Edel Ní Bhraonáin, a roinn go fial linn a grá d’Uíbh Ráthach agus an pobal ann, a tréimhse sa bhaile le linn na dianghlasála agus a brionglóid don cheantar sa todhchaí. Chuir sé lúcháir mhillteanach orm féin agus ar Shiún gur thaistil an oiread daoine chuig imeachtaí Aon Scéal, ón Aoine go Domhnach, agus go raibh siad ag iarraidh a bheith i láthair do thaifeadadh Bheo ar Éigean. Bhí daoine de gach aois agus aicme – ón Ghaeltacht agus taobh amuigh – linn an mhaidin sin agus fuair muid seans comhrá agus craic a bheith againn leo le linn an lóin.

Tá sé an fhad sin ó bhí muid ábalta castáil le Strainséirí agus cairde úra a aimiú ag imeachtaí Gaelacha ach is tógáil croí agus pribhléid i gcónaí bualadh le daoine úra agus cuideachta a bheith againn leo, i láthair chomh hálainn sin.

Má thagann sibh go hUíbh Ráthach ar cuairt, big cinnte caifé a fháil ag an Bhothán, atá suite ag bun gharradh and Driftwood sa Ghleann, agus gabhaigí trasna an bhealaigh go dtí an trá, áit a mbíonn scaifte ag tonnmharcaíocht achan lá. Tá an tírdhreach speisialta anseo – Oileán na gCadhan le feiceáil siar uait agus na Scealga romhat, mar shléibhte móra ag bun na spéire.

Bhí deis ag daoine tamall a chaitheamh sa charbhán adhmaid, Skellig Sauna, ar bhruach na mara ag Bá Fhíonáin ar an Domhnach, i ndiaidh snámh farraige, agus bogann sé thart ar thránna an cheantair le linn an gheimhridh, má tá fonnibh orail a gnhabá annhá .

Chuaigh muid ar cuairt chuig monarchan seacláide Skellig Chocolates sa Ghleann, lán milsíneachta agus bronntanaisí lámhdhéanta do na handúilithe cócó agus áit a bhfaighidh sibh cupa deas de sheacláid the fosta.

Tá cúpla teach lóistín sa cheantar seo, le moladh ar leith do Bhridie sa Skelligs View, a thug aire ar dóigh dúinn. Níl siopa ná gnáth-theach leanna sa Ghleann, agus mar sin fanann go leor daoine i mBaile an Sceilg, an Coireán agus sa Chaladh fosta, áit a bhfuil rogha bialann agus tábhairní.

Má dhéanann sibh an turas go hUíbh Ráthach, big cinnte tábla a chur in áirithe in O’Neills The Point sa Rinn Ard, a chuireann béim ar bhia mara agus iasc úr blasta de gach sort, i bhfoirgneamh atá breac le hiarsmaí rámhaíochta agus peile.

Thug meitheal Aon Scéal lán na súl den cheantar don bhaicle a thaistil chuig an deireadh seachtaine, le hoíche Reic ar siúl in ionad ealaíon Chill Rialaig. Chuir bean an tí agus bunaitheoir Reic Ciara Ní É dánta úra lasracha os ár gcomhair in éineacht le filí eile, bhí amhrán Jacques Brel uaidh Hilary Bow, geabaireacht le hOisín Mac agus chuir Éamonn Ó Braonáin a chasadh féin ar scéal ón seanchaí iomrá, iomrá mheall gaire agus cluas ghear éisteachta ón scaifte.

Chruinnigh muid ar fad i ndiaidh na hócáide Tigh Rosie do sheisiún amhránaíochta, ceoil agus neart comhrá!

Má bhíonn deis agaibh, tugaigí cuairt ar Ghrúdlann beorach McGills sa Choireán nó ar dhrioglan Skellig Six18 i gCathair Saidhbhín, áit a ndéantar gin áitiúil. Cha raibh bin againn an iarraidh seo fána choinne, ach mholfainn turas ar an bhád farantóireachta ón Rinn Ard nó trasna an droichid ag an Chaladh sa charr go hoileán Dhairbhre, áit a bhfaighidh sibh fiántas tíre, beanna móra agus farraigíard stabaraigí stabaraigí ajost breá agus siopa uachtair reoite! Tá an séasúr chóir a bheith thart anois ach is fiú áirithint a dhéanamh do thuras go dtí an Sceilg ar an bhliain seo chugainn – séadchomhartha na leathinse gan amhras.

Ní miste más sa samhradh nó sa gheimhreadh a thagann sibh, beidh Aillte Chiarraí, a mhaíonn gurb iad ‘the most spectacular’ san Eoraip, ansin, le grianghrafanna a fháil uaidh imeall Uíbh Ráthaigh ag Fáill na gCaorach.

Cé gur róghairid ár seal sa Ghleann uaibhreach, léirigh Aon Scéal domh go bhfuil beocht, cuideachta mhaith agus seoda sa cheantar sin, rud a chonaic agus a mhothaigh me le linn mo chuairte ann don Chósta Thiar agus nára fada go bpillfidh muid ansin arís!

Mholfainn an turas a dhéanamh ann go luath, sula mbeidh an run ar eolas ag barraíocht!

https://www.independent.ie/seachtain/sciuird-an-fhomhair-ta-beocht-cuideachta-agus-seoda-in-uibh-rathach-42023424.html Sciuird an fhómhair: tá beocht, cuideachta agus seoda in Uíbh Ráthach

Fry Electronics Team

Fry Electronics.com is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@fry-electronics.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button