News

Sciuird an tsamhraidh: na háiteanna is fearr le dul ar saoire i mo chontae dúchais

blank

Tá laetha fada an tsamhraidh tagtha, cé go bhfuil cuid againn ag fanacht go fóill le teas na gréine a theacht chugainn! Beidh cuid agaibh ag tógáil bhur seolta thar sáile, ach tá go leor daoine ag fanacht sa bhaile don samhradh agus fonn orthu seoda úra a aimiú don tsaoire.

oltar Dún na nGall go minic do shaoire shamhraidh – áit a bhfuil neart tránna áille (14 a bhfuil brat gorm acu), sléibhte, beanna arda agus oileáin bhreátha – bhuel, níl mise chun sin a bhréagnú, mar tá mé féin de shíor ag moladh sheoda na contae!

Tá neart moltaí agam mar sin do dhaoine a bhfuil fonn orthu dhul chun na Gaeltachta i dTír Chonaill – ar aghaidh linn!

Má thaitníonn an fharraige libh, tosaígí i leathinis Fhánada agus gabhaigí chuig an teach solais – is fiú an turas tré Ghaeilge a dhéanamh le treoraí go barr.

Taistealaígí trasna Dhroichead na Maolruaidhe go dtí na Dúnaibh, áit a bhfuil Muileann agus Siopa McNutt, áit a mbíonn féiríní deasa lámhdhéanta.

Tá lón den scoth le fáil i mbialann Fisk ag an Harbor Bar agus glac bhur scíste in Óstán na Trá ar an bhaile. Má bhíonn fonn gailf oraibh níl cúrsa Rosapenna i bhfad ar shiúl.

Molaim go mór do dhaoine seal a chaitheamh sa cheantar ó Chloich Cheann Fhaola a fhad leis na Rosa, mar gheall ar an tírdhreach álainn ar an chósta sin.

Ó thaobh lóistín de, tá Óstán Loch Altan i nGort an Choirce, An Chúirt agus Teach Jack i nGaoth Dobhair, Caisleáin Óir in Anagaire agus an Waterfront and Chlochán Liath, Chomh Maith le tithe saoire ar cíos.

Tá trá bhreá siúil i nDroim na Tine ar an Fhál Charrach, áit a mbíonn veain ceapair’ ‘Mountain Melts’ ag an deireadh seachtaine. Is deacair Trá Mhachaire Rabhartaigh a bhualadh, le radharc ar Chorrán Binne, agus tá Port Arthur i nGaoth Dobhair speisialta fosta.

Is fiú cuairt a thabhairt ar bhaile an Fhál Charraigh, áit a bhfuil iomrá mór ar bhialann ‘Batch’ ar an phríomhshráid, do bhricfeastaí agus lón, nó buailigí isteach chuig Tabhairne agus Bialann Strand Road do phíotsa nó manglam. Bíonn ceol traidisiúnta i Lóistín na Seamróige ar an phríomhshráid, áit a mbeidh fáilte Ghaelach romhaibh le hais bhur bpionta, nó bíonn seisiún fosta i dTigh Bhillie i nGort an Choirce achan Mháirt.

Tá córas breá busanna príobháideacha ann go Béal Feirste, Gaillimh agus Baile Átha Cliath ach mholfainn an carr don turas ó Mhachaire Rabhartaigh, thart faoi scáth Chnoc Fola ag luí na gréine – níl radharc níos deise in Éirinn! Thig libh tiomáint amach go Gob Chnoc Fola áit a bhfuil radharc ó Thoraigh go Ceann Ghlinne ó dheas.

Tá trucail agus veaineanna bídh leitheadach sa cheantar – Cíocras i Mín Lárach, An Taepod i gCnoc Fola, ceapairí deasa sa Buzzshack ag Tabhairne Sheáin Óig – le scíste beag a fháil ón tiomáint.

Ná déanaigí Dearmad fosta go mbíonn rogha mhaith bialann in Iarthar na contae – is deacair Danny Minnies in Anagaire agus Tabhairne Leo i Min na Leice a shárú do bhia mara, nó más maith libh milseoga faighigí tábla i gCaifé Kitty ar an Bhunbheag – trasna ó Theach Hiúdaí Beag, an tabhairne iomráiteach ceoil a bhfuil lóistín ar fáil ann fosta, agus bíonn éileamh i gcónaí ar an phíotsa Tigh Mhicí agus Tigh Phaidí Óig.

Ó thaobh imeachtaí ar muir de, tá fuílleach acu ann, le turais fóirsteanach do theaghlaigh agus grúpaí – déanaigí turas le Kitty’s Kayaks i nGort an Choirce, gabhaigí ar an chlár le Scoil Tonnmharcaíochta Narosa i Machaire Rabhartaigh, tágusá tlingá Selling Trek SelothkieGaothkie Trek Gaothkie Dobhair, Campaí Samhraidh Mara and Gola Island Adventures and Carrickfinn Watersports and Thugann Daoine and Cuairt Chuig Na Hoileáin and Bhádaí Seoil in Cadhcanna.

Taitneoidh cuairt go Feirm Ainmhithe an Earagail in aice le hÓstán na Cúirte i nGaoth Dobhair go mór le páistí – ní miste cén sórt aimire atá ann!

Ba cheart am a chur ar leataobh le dul chuig ceann d’oileáin na contae, le blaiseadh éagsúil a fháil de shaol na Gaeltachta – Toraigh agus Árainn Mhór na cinn is mó agus d’fhéadfadh sibh cúpla lá breá a bheith agaibh ansin.

Má tá fonn oraibh an traonach a chluinstin agus sibh ag itthe picknick, gabhaigí ar bhád farantóireachta go Gabhla, Inis Bó Finne nó Uaighe – tchífidh sibh an saol mar a bhíodh agus gheobhaidh sibh neart pictiúirí do Instagram!

Tugaigí sciuird go Ceantar na Gaeltachta Láir, ón Dúchoraidh go Gleann Fhinne más maith libh siúlóid cois locha nó sna sléibhte, nó gabhaigí ar an traein An Mhuc Dhubh i mBaile na Finne.

Daofa siúd atá ag taisteal go dtí an t-iardheisceart, níl bealach níos deise le tógáil ná Bearna Ghleann Gheis, a thosaíonn ar imeall bhaile álainn Ard an Rátha – ceann de na radharcanna is speisialta sa chontae dar liom.

Tá neart tithe lóistín suite i gCill Chartha, an Charraic, Gleann Cholmcille agus Teileann – ba dhoiligh ceantar amháin a roghnú thar cheann eile anseo.

Má tá fonn dreapadóireachta oraibh, tá breis agus 150 céim le cur díobh go dtí an Trá Bhán ar an Mhálainn Bhig, áit bhreá le dhul ag snámh; nó leanaigí Colmcille ar a thuras sa Ghleann, siúlóid oidhreachta sé chiliméadar.

Daofa siúd ar mhaith leo suí siar agus sul a bhaint as beanna maorga Shliabh Liag, glacaigí turas ó Ché Theileann le Sliabh Liag Boat Trips áit a bhféadfaí deilfeanna a fheiceáil, triail a bhaint as iascaireacht nó léimtí san fharraige!

Gheobhaidh sibh greim blasta le hithe ó chaifé Póg mo Lón ar an Charraic, i dTabhairne an Rusty Mackerel i dTeileann nó bain triail as na tacos éisc i veain Fuision ar an ché i dTeileann.

Nuair a bheas na háiteacha sin siúlta agaibh – tagaigí ar ais chugam, mar níl ansin ach sciuird ghasta ar Ghaeltachtaí Dhún na nGall!

https://www.independent.ie/seachtain/sciuird-an-tsamhraidh-na-haiteanna-is-fearr-le-dul-ar-saoire-i-mo-chontae-duchais-41817646.html Sciuird an tsamhraidh: na háiteanna is fearr le dul ar saoire i mo chontae dúchais

Fry Electronics Team

Fry Electronics.com is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@fry-electronics.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button