Sciuird an tsamhraidh: Ó Chasla go Carna – oileáin, radhairc agus cultúr beo

Siar linn an tseachtain seo ag tarraingt ar Cheantar na nOileán ar thaobh amháin agus Iorras Aithneach álainn ar an taobh eile.

á’n samhradh sna smeacharnaí deireanacha ach, cá bhfios go bhfaigheadh ​​muid teas inteacht agus samhradh beag na ngéanna!

Tá cáil ar Chasla as ceanncheathrú RTÉ Raidió na Gaeltachta a bheith lonnaithe ann, i nGarraí Pheter William mar a thugtar air, ar imeall an chuain bhreá fhairsing.

Níl lóistín millteannach leitheadach sa cheantar seo siar, mar gheall go bhfuil cúpla óstán anois ag coinneáil teifeach as an Úcráin, ach tá tithe lóistín agus Airbnb le fáil thall is abhus. Tá Caifé Chasla agus ionad eolais do thurasóirí ag Doire an Fhéich.

Tá baile breá ar an Cheathrú Rua – le gteic daofa siúd a bhfuil fonn oibre as baile orthu, tithe leanna mar An Chistin, Tigh an Táilliúra nó an Réalt.

Tugaigí cuairt ar Thrá an Dóilín, a bhfuil clú air, nó gabhaigí ar thuras faoin uisce le hEachtraíocht Scúba an Atlantaigh. Tá siúlóidí deasa thart ar an Cheathrú Rua, síos cúlbhealtaí agus amach ar an cjhaorán má tá faill agaibh.

Ta cáil ar an Dutch Hut, bialann ar rothaí a chuireann iliomad rogha ar fáil ó phancóga go sceallóga le achan chineál anlann orthu. Thig suí istigh i mBia Blasta, iasc a fháil sa Chuan, sceallóga a bhailiú i Superbites nó bia Síneach a ithe sa Royal Garden and bhaile.

Má tá fiántas, radharcanna galánta agus croí an chultúir uaibh, gabhaigí amach chuig Ceantar na nOileán, slabhra d’oileáin bheaga nasctha le droichid, ina measc Leitir Móir, Garumna agus Leitir Mealláin. Bhí Comórtas Peile na Gaeltachta ann sa samhradh agus fuair go leor daoine blaiseadh d’aoibhneas an cheantair seo.

Chan rud neamhghnáth a bheadh ​​​​ann bád seoil a fheiceáil ar an chuan mar go bhfuil an traidisiún láidir, bríomhar sa duiche seo.

Tá gulfchúrsa in Eanach Mheáin más mian libh cúpla poll a imirt, nó glacaigí folcadán feamnaigh san Ionad i Leitir Mealláin, ag tógáil ar shean-nósanna bailithe feamnaigh an cheantair.

Is féidir bricfeasta nó béile a fháil sa Chlúid ó Mhuintearas i dTír an Fhia agus tá cúpla siopa sna hoileáin fosta. Beidh deis agaibh amhrán a chluinstin sna tábhairní istoiche, nó d’fhéadfá a rá gur seo áit bheo don sean-nós agus do cheol tíre Chonamara – Tigh Mhichael Jack nó an Hooker Bar, Tigh Phlunkett, Tigh Toole nó Tigh Hanley – beidh ceol inteacht acu, go háirithe ag an deireadh seachtaine agus greim bidh go minic!

Ag dul siar arís ag tarraingt ar Iorras Aithneach, cha dtig gan stopadh i gCamas nó i Ros Muc.

Tá Teach Scríb ann le bia álainn agus waistt breátha, siúlóid fhad le Túr Chamuis nó chuig an Fháinne mhór, le radharc ar an chuan agus na sléibhte uait.

Ó d’oscail Ionad an Phiarsaigh, in aice le Teach an Phiarsaigh, tá tarraingt mhór ar an áit agus is fiú stopadh anseo agus an turas a dhéanamh muna raibh sibh ann roimhe seo. Stopaigí Tigh Chlarke sa siopa ar bhur mbealach fosta!

Chaith me go leor de shamhradh na bliana anuraidh fá Chill Chiaráin agus Carna agus bhain me lán na súl as an cheantar. Tá bia blasta, caifé maith agus freastal croíúil romhaibh i dTigh Chadhain i gCill Chiaráin, le béim ar bhia mara déanta go maith. Tá siopa deas ann le ceirníní ó ‘superstars’ sean-nóis na háite fosta!

Fuair ​​mé cinn de na béilte éisc is deise as an bhothán atá ag Iasc Uí Fhlatharta i gCarna – tá rogha mhór éisc ann agus ní bheidh sibh ocrach ina dhiaidh! Mholfainn seo a ithe indiaidh an turas rothaíochta nó turas ar ghleoiteog a reáchtálann West Coast Bike Hire a dhéanamh – tchífidh sibh an ceantar álainn seo ó mhuir agus ó thalamh agus foghlaimeoidh sibh neart fosta!

Bím de shíor ag trácht ar bhia sa cholún seo, ach char mhaith duit a bheith ag taisteal thart ar an Ghaeltacht agus tú ar ocras! Tá an Connemara Pizza House ag soláthar achan sort bia ghasta i gCarna, bíonn lón agus béile maith geallta le deoch Tigh Mheaic agus tá neart le fáil i Siopa Uí Mhoráin agus i Siopa Dowd má tá ábhar picnic uaibh.

Arís, tá gteic anseo i gCarna, má chinneann sibh tamall a ghlacadh ó bhur n-oifig féin.

Mholfainn snámh deas ag Trá Mhuighrois, áit a dtig siúlóid le lúb 5km a dhéanamh suas in aice and Stáisiúin Aimsire ag Ceann Mhása – ceantar rí-álainn, scoite. Gabhaigí síos fhad le Reigt Mhuighinse ar imeall na mara – faoinar cumadh an t-amhrán iomráiteach – áit a bhfuil trá gheal ghalánta shuaimhneach.

Má éiríonn libh an turas seo a dhéanamh ar Lá Mhic Dara – an 16 Iúil – déanaigí iarracht síob a fháil i mbád chuig Oileán Mhic Dara, áit a bhfuil seanteampall ársa agus radharc breá ar tír mór agus na cnoic mhaorga.

Nil baile an Chaisil i bhfad ar shiúl ach oiread, ná baile mór an Chlocháin, áit a bhféadfadh sibh lonnú le cuairt cheart a thabhairt ar an taobh seo tíre.

Tá Teach Ghlinsce ann a chuireann bia ar fáil ag an deireadh seachtaine san fhómhar, le radharc breá ar chuan na Beirtrí Buí, faoinar cumadh cúpla amhrán fosta.

Tá rogha bhreá d’earraí agus ceardaíocht le fáil sa siopa anseo. Ceantar fíor-speisialta, iargúlta atá thiar in Iorras Aithneach ach le pobal dlúth bríomhar atá ag coinneáil a gcultúr beo agus ag déanamh iarracht freastal ar chuairteoirí fosta. Bainigí sult as – más samhradh nó fómhar a théann sibh ann.

https://www.independent.ie/seachtain/sciuird-an-tsamhraidh-o-chasla-go-carna-oileain-radhairc-agus-cultur-beo-41949606.html Sciuird an tsamhraidh: Ó Chasla go Carna – oileáin, radhairc agus cultúr beo

Fry Electronics Team

Fry Electronics.com is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@fry-electronics.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button