Uisce beatha in áit babóg: ré úr don sráidbhaile Gaeltachta

Tá an stair le sonrú gach áit thart ort i nDrioglan Chroithlí i mbaile beag Gaeltachta cúig nóiméad ó Aerfort Dhún na nGall.

uireadh deireadh leis an tionscadal uisce beatha anseo 180 bliain ó shin – ach anois tá an deoch sin ar ais a bhuíochas leis an drioglann atá lonnaithe i monarcha ghalánta a tógadh in 1902.

Thuill an sráidbhaile beag bideach cáil mhor ar fud an domhain mar gur ansin a dhéantaí Babóga Chroithlí, a bhfuil luach mór orthu go fóill. Rinneadh na babóga san fhoirgneamh sin ó 1939 go dtí gur druideadh é sna 1980idí.

Tá ionad na gcuairteoirí anois ar oscailt sa drioglann, áit ar féidir le cuairteoirí scéal uisce beatha an chontae a chloisteáil.

Lonnaithe in aice le hAbhainn an Dobhair, tá Drioglann Chroithlí anois ar an 34ú ceann in Éirinn, an chuid is mó acu a d’oscail le scór blianta anuas.

Ach 150 bliain ó shin bhíodh drioglanna ar fud na tíre agus bhíodh fuisce na hÉireann i bhfad níos cáiliúla ná fuisce na hAlban.

Tá turais ar siúl gach lá thart ar Dhrioglan Chroithlí inar féidir eolas a fháil ar stair na háite trí na grianghraif agus scéalta atá le feiceáil ann – in éineacht le Babóga Chroithlí iad féin atá le feiceáil san ionad.

“Tá siad ar fad anseo ar taispeáint againn siocair gurb é seo an áit ar cruthaíodh iad”, a dúirt Catherine Nic Grianna, Bainisteoir Ionad na gCuairteoirí.

“Ist féidir iad a fheiceáil agus daoine ag dul thart ar an turas, na scéalta chomh maith agus grianghraifeanna de na daoine a bhí ag obair ann ag an am.

“Tá stair mhór leis an áit seo é féin ag dul ar ais go 1904”, a deir Catherine. “Tá muid iontach gnóthach, i bhfad níos gnóthaí ná a shíl muid agus níl an ooiread sin fógraíochta déanta againn go dtí seo ach an oiread.

“Tá an oiread daoine ag teaches isteach ag rá go bhfuil an áit go hiontach.”

An rud atá i gceist le Drioglan Chroithlí ná drioglann “boutique”, a deir sí. Taitníonn sé le cuairteoirí gur féidir leo “teach isteach agus an áit a fheiceáil daofa féin – atá i bhfad ó dhrioglann Bushmills nó Jameson sa dóigh agus go bhfuil sé pearsanta”, a deir Catherine.

Deirtear go bhfuil taibhse ina chónaí san áit, taibhse d’fhear a maraíodh agus an foirgneamh ina bheairic de chuid Chonstáblacht Ríoga na hÉireann nuair a chéad-tógadh é.

Deirtear to rachadh mná a bhíodh ag obair san mhonarcha ina dhiaidh sin suas an staighre go dtí an áit ar scaoileadh an saighdiúir mar go mbíodh eagla orthu go raibh a thaibhse ann. Deirtear go mbíodh coiscéimeanna le cloisteáil sa mhonarcha agus gan duine ar bith le feiceáil ag siúl ar na hurláir.

De réir bhunaitheoirí na drioglainne, Joe Devenney, Conor McMenamin and Kieran Davis, níl ach trí ábhar de dhíth leis an uisce beatha a dhéanamh – fíoruisce ó thobar in iarthar an chontae, eorna ó oirthear an chontae agus giosta d’ardchaighdeán.

Deir Catherine: “Tá achan ghné den uisce ar chaighdeán ard agus is muid an t-aon drioglann a chruthaíonn an t-uisce beatha trí thine dhíreach a chur air.”

Tá thart ar fiche duine ag obair ann agus tá súil acu an bhliain seo chugainn go mbeidh níos mó cuairteoirí fós agus na longa crúsála ar ais sna Cealla Beaga 60km ó dheas.

Tá siopa ceirde sa drioglann ina bhfuil earraí éagsúla ón chontae – agus an t-uisce beatha féin ar ndóigh, atá ar fáil ar líne fosta.

“Tá an t-uisce beatha é féin galánta, eisiach – cosúil le Babóga Chroithlí iad féin!” a deir Catherine.

https://www.independent.ie/seachtain/uisce-beatha-in-ait-babog-re-ur-don-sraidbhaile-gaeltachta-41965899.html Uisce beatha in áit babóg: ré úr don sráidbhaile Gaeltachta

Fry Electronics Team

Fry Electronics.com is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@fry-electronics.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button